Sveriges populäraste ledarskapsutbildning.
Vill du växa som människa och ledare? Starta en utvecklingsresa som kan ta dig hur långt som helst.
EN UTBILDNING SOM GER RESULTAT
Varje år går mer än 4 000 personer Sveriges mest kända och populära grupp- och ledarskapsutbildning, UGL - Utveckling av Grupp och Ledare.

UGL är en utbildning som passar lika bra för ledare som för gruppmedlemmar som vill kunna förstå och hantera de grupprocesser som alltid och oundvikligen äger rum när människor samlas kring en gemensam arbetsuppgift. Utbildningen ger direkta och synbara resultat på din arbetsplats.

Utbildningen är effektiv då den är upplevelsebaserad och kombinerar praktik och teori. Under utbildningen berörs ämnen som kommunikation, ledarskap, medarbetarskap, konflikthantering, feedback och mycket annat. I grunden finns en ökad självkännedom där du själv blir ditt eget allra mest värdefulla verktyg för att kunna leda dig själv och andra.

Utveckling genom insikt.

Forskningsbaserat

UGL är ett utbildningskoncept som baseras på bästa tillgängliga forskning kring grupprocesser och gruppdnamik.

Susan Wheelans integrerade modell för grupputveckling (Integrated Model of Group Development, IMGD) är den modell varpå UGL vilar.

Meriterande

En UGL-utbildning anses ofta meriterande av arbetsgivare vid anställning och dessutom är en UGL-utbildning på vissa arbetsplatser ett krav vid tillsättning av arbetsledande positioner

Kvalitet

UGL-konceptet infördes i Sverige i början av 1980-talet och har förfinats sedan dess. Försvarshögskolan (FHS) äger konceptet och licensierar det till kursarrangörer som, om de uppfyller kvalitetskraven, äger rätt att utbilda i konceptet.

Vi uppfyller samtliga kvalitetskrav som FHS ställer på arrangörer av UGL-utbildningar och vi är särskilt måna om att handledarna på våra kurser ska vara bland Sveriges allra främsta.

Personlig utveckling

En UGL-utbildning innebär så gott som alltid en personlig utvecklingsresa. Grunden i ditt ledarskap är du själv och din självkännedom. Under utbildningen får du tillfälle att lära dig mer om dig själv och du får möjlighet att utveckla dina styrkor samtidigt som du har en chans att få syn på det som i vissa situationer skulle kunna betecknas som dina svagheter.

VEM ÄR DU?

Vare sig du vill utveckla dig som grupp- och teammedlem eller som ledare så passar en UGL-utbildning lika bra. UGL ger dig förståelse för de processer som äger rum i arbetsgrupper och team. Processer som om du förstår och kan hantera dem inte känns skrämmande eller främmande utan istället blir till verktyg som du som gruppmedlem eller ledare kan förstå och använda dig av. En UGL-utbildning innebär dessutom så gott som alltid en personlig utvecklingsresa som du har nytta av på livets alla områden.


sGrupp & ledare

Utbildningen behandlar både grupp- och ledarskapsperspektivet och lämpar sig lika väl för gruppmedlemmar som för ledare eller för dig som aspirerar på att bli ledare.


#LÄRANDET

Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra.


;MERITERANDE

En UGL-utbildning är inte bara meriterande för den som genomgått utbildningen utan ger också individen unika möjligheter till utveckling och den kan innebära starten på en inre resa som kan bära hur långt som helst.


?FORSKNING

Är du nyfiken på den vetenskapliga grund som bildar en del av basen för UGL? Klicka här för en videoföreläsning om IMGD, Integrated Model of Group Development.


^NÄRINGSLIV

UGL är en utbildning som fullt ut är anpassad för näringslivets krav och behov.


qFHS

Försvarshögskolan (FHS) ställer upp strikta regler för genomförandet av UGL-utbildningar och vi har ett utbildningsinnehåll som är helt anpassat till regelverket.


UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 2021

En UGL-utbildning genomförs i internatform under fem intensiva dagar och leds alltid av två certifierade handledare. Deltagarna är minst åtta och som flest tolv till antalet och utbildningsgrupperna sätts samman efter principen största möjliga olikhet.  

Vecka 36
6 sep - 10 sep
Plats: Stockholm
Anmälan

Öppnar snart
Oktober
Plats: Stockholm
Anmälan

Öppnar snart
November
Plats: Stockholm
Anmälan

Öppnar snart
December
Plats: Stockholm
Anmälan

Öppnar snart
Januari
Plats: Stockholm
Anmälan

Öppnar snart
Februari
Plats: Stockholm
Anmälan

Öppnar snart
Mars
Plats: Stockholm
Anmälan

Öppnar snart
April
Plats: Stockholm
Anmälan

Öppnar snart
Maj
Plats: Stockholm
Anmälan

Öppnar snart
Juni
Plats: Stockholm
Anmälan


Kurskostnad: 15 900:- KOST & LOGI: 9 100:-  (exkl. moms)

GÖR DIN ANMÄLAN SÅ SNART SOM MÖJLIGT FÖR ATT GARANTERA DIN UTBILDNINGSPLATS.

Vi vill höra av dig!
Uglutbildning.se levereras av Teamship AB och vår hemort är kunskapsstaden Uppsala. Här finner vi närhet till näringsliv, universitet och forskning i en dynamisk kombination som gör att vi ständigt utvecklar vårt utbildningserbjudande. Vi genomför huvuddelen av våra UGL-utbildningar i Stockholmsområdet men arrangerar regelbundet utbildningar även i övriga delar av Sverige.
018-210 100